Sökning: "Militärt ledarskap"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Militärt ledarskap.

 1. 1. Militärt ledarskap - när det gäller : svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Lars Andersson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish military leadership; Norwegian military leadership; American military leadership; Israeli military leadership; UN peacekeeping operations in Bosnia; IFOR operations in Bosnia; leadership and stress; the military iceberg; military socialization; Ledarskap; Chefsutbildning; Militärt ledarskap; Sverige; Svenska fredsbevarande styrkor; Bosnien och Hercegovina; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Since 1996 peacekeeping operations are a high priority for the Swedish Defence Forces. The experiences from these operations will influence the future military lead-ership education and training and the writing of this thesis should be regarded from that perspective. LÄS MER

 2. 2. Kognitivt stöd för lärande i arbetet En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Granberg; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Cognitive support; Learning; Education; Workplace Learning; Informal Learning; Experiential Learning; Ethnography; Military Studies; Peace Support Operations; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge on how formal education gives cognitive support to informal learning at work. The ambition is to combine different theoretical perspectives on learning. LÄS MER

 3. 3. Imperator cautus seu exercitatio politica de fortuna belli reverenter habenda ad exemplum Alexandri Magn. ... Qvam cum consensu venderandi senatvs philosophici præside ... Claudio Arrhenio ... ad publicum bonorum examen defert Olaus Schroderus Ups. s.æ r.æ m.tis alumnus. In auditorio Gustaviano majori horis ante meridiem solitis die 19. Martii anno M DC LXXIII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudit Henricvs Cvrio s. r. m. & acad. Vpsaliensis bibliopola

  Författare :Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet.; [1673]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategy; Tactics; Command of troops; Command of troops; Strategy; Tactics; Psychology; Military; Militärpsykologi; Strategi; Krigskonst; Taktik militärväsen ; Militärt ledarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER