Sökning: "Mikael Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade orden Mikael Lund.

 1. 1. Intestinal Bypass and Total Parenteral Nutrition: Changes in Gut Function and Morphology

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Mikael Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; Surgery; Gastroenterologi; Gastro-enterology; Fysiologi; Physiology; total parenteral nutrition; supersensitivity; plasticity; intestinal bypass; interstitial cells of Cajal; goblet cells; eosinophils; adaptation; enteric nervous system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Ett gott mål mat (enteral nutrition) och en välfungerande mag-tarmkanal från mun till brunn är för de flesta en självklarhet men för vissa mer en önskvärdhet. Vid sjukdom i tarm eller bukhåla kan det hända att ett tarmavsnitt nödga's koppla's ur den normala kontinuiteten genom anläggande av en så kallad stomi. LÄS MER

 2. 2. Electrostatic Interactions In and Between Biomolecules

  Detta är en avhandling från Theoretical Chemistry, Lund University

  Författare :Mikael Lund; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Theoretical chemistry; quantum chemistry; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Protein-protein interactions; Molecular modelling; Proton binding; Protein electrostatics; Monte Carlo simulation; Charge regulation; Teoretisk kemi; kvantkemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elektrostatiske vekselvirkninger mellem biomolekyler er vigtige, ikke bare i biologiske systemer, men også i flere tekniske sammenhænge. I denne afhandling studereres en række forskellige egenskaber, relevant for særligt proteiner. LÄS MER

 3. 3. Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice

  Detta är en avhandling från Theoretical Chemistry, Lund University

  Författare :Mikael Rask; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; relatives influence; clinical supervision; work satisfaction; nurses role; nursing interventions; Forensic psychiatry; nursing care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. SPECT Imaging using Pinhole Collimation : System Design and Simulation Studies for Pre-Clinical and Clinical Imaging

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Mikael Peterson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pinhole SPECT tomography; Nuclear medicine imaging; Monte Carlo-based image reconstruction;

  Sammanfattning : Nuklearmedicinsk bildtagning med hjälp av radiofarmaka är ett viktigt verktyg för att studera biologiska processer och humansjukdomar. Bildtagning sker ofta med en detektor i kombination med en kollimator. En typ av kollimering är pinnhålskollimering, där ett pinnhål i ett opakt material placeras mellan en källa och en detektor. LÄS MER

 5. 5. Non-Invasive Measures of Heart Failure

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Mikael Kanski; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; diagnosis; magnetic resonance imaging; blood flow; 4D flow; pulmonary blood volume; kinetic energy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtsvikt är en sjukdom som beror på att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod till kroppens vävnader. I Sverige drabbas årligen 30000 personer av hjärtsvikt, och prognosen är jämförbar med de vanligaste cancerformerna. LÄS MER