Sökning: "Mikael Löfström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Mikael Löfström.

 1. 1. Samverkan och gränser : studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

  Författare :Mikael Löfström; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interorganisational collaboration; collaboration project; public organisation; boundary organisation; collaboration;

  Sammanfattning : The collaboration projects studied in this thesis originate from national experiments that took place from the late 1990s to the early 2000s. In those experiments, attempts were made to determine whether collaboration could, as part of the organization of the public sector, generate welfare gains for both the individual user and society as a whole. LÄS MER

 2. 2. Samverkan och gränser. Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

  Författare :Mikael Löfström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The collaboration projects studied in this thesis originate from national experiments that took place from the late 1990s to the early 2000s. In those experiments, attempts were made to determine whether collaboration could, as part of the organization of the public sector, generate welfare gains for both the individual user and society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i mellanrummen – fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en komplex samverkansmiljö

  Författare :Heiti Ernits; R Solli; M Sandoff; S Brorström; Marcus Jahnke; Mikael Löfström; RISE; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande samarbete, samverkan och tidsbegränsade arbetssätt är på modet. Stadsplanering, samhällsstyrning, välfärdsproduktion och tackling av samhälleliga utmaningar sker allt mer i projektform och inkluderar en blandning av offentliga verksamheter, privata aktörer och intressenter. LÄS MER