Sökning: "Mid-ranging control"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Mid-ranging control.

 1. 1. Modeling and Control of the Paper Machine Drying Section

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Ola Slätteke; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; Moisture control; Paper-making; Pressure control; Predictive Control; Mid-ranging Control; Wood; Drying Section Modeling; Automation; control engineering; robotics; pulp and paper technology; Pappers- och massateknik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is modeling and control of the last part of the paper machine - the drying section. Paper is dried by letting it pass through a series of steam heated cylinders and the evaporation is thus powered by the latent heat of vaporization of the steam. LÄS MER

 2. 2. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. LÄS MER

 3. 3. Control Structures for Low-Emission Combustion in Multi-Cylinder Engines

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Maria Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LQG control; fumigation; mid-ranging control; HCCI engine; engine control;

  Sammanfattning : Traditionally, heavy-duty diesel engines have high efficiencies but also high emissions of NOx and soot particles. New engine concepts show the potential to retain diesel-like efficiencies while reducing emissions by forming a completely or partially homogeneous mixture of fuel and air prior to ignition through compression. LÄS MER

 4. 4. Modeling and Control of the Open Plate Reactor

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; process control; process intensification; heat exchange reactor; mid-ranging control; extended Kalman filter; model predictive control;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on modeling and control of the Open Plate Reactor (OPR), a new heat exchange reactor being developed by Alfa Laval AB. It combines intensified mixing with enhanced heat transfer capacity into one operation. LÄS MER

 5. 5. Feeding Strategies Based on Probing Control for E. coli and V. cholerae Cultivations

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Lena de Maré; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Automation; Temperature; Mid-ranging control; Amino acid; Complex media; Fed-batch bioreactors; Probing control; Biotechnology; Bioteknik; Parameter estimation; Feeding strategies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många olika proteiner kan produceras med hjälp av rekombinanta DNA tekniker. Ofta sätts vektorn som kodar för det rekombinanta proteinet in i bakterien E. coli, då den är välkänd. Det är viktigt att producera mycket celler för att uppnå hög produktivitet. LÄS MER