Sökning: "Microalgae"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Microalgae.

 1. 1. Microalgae - future bioresource of the sea?

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Martin Olofsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microalgae; algal cultivation; bioresource; bioenergy; CO2 mitigation; multi-species community approach; seasonal variation; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology; Bioteknik; Biotechnology; Environmental technology; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Unicellular microalgae are a renewable bioresource that can meet the challenge forfood and energy in a growing world population. Using sunlight, CO2, nutrients,and water, algal cells produce biomass in the form of sugars, proteins and oils, allof which carry commercial value as food, feed and bioenergy. LÄS MER

 2. 2. Microalgae as allergens : with emphasis on the genus Chlorella Beijerinck

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ebba Tiberg; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Wastewater treatment and biomass generation by Nordic microalgae growth in subarctic climate and microbial interactions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Lorenza Ferro; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microalgae; Wastewater; Nitrogen; Phosphate; Biomass; Lipids; Subarctic Climate; Light; Temperature; Bacteria; Photoautotrophy; Heterotrophy; Mixotrophy; HRAP; Metabarcoding; Microbial Communities; Alpha-diversity; Environmental Factors; Biochemistry; biokemi; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : Nordic native microalgal strains were isolated, genetically classified and tested for their ability to grow in municipal wastewater. Eight of the isolated strains could efficiently remove nitrogen and phosphate in less than two weeks. Two of these strains, Coelastrella sp. LÄS MER

 4. 4. Microalgae for Phosphorus Removal from Wastewater in a Nordic Climate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Karin Larsdotter; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; assimilation;  hydroponics;  light;  microalgae;  nitrogen;  phosphorus;  plants;  precipitation;  wastewater treatment ; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : As part of a research project aiming to develop and evaluate a hydroponic system for wastewater treatment in Sweden, extended nutrient removal by microalgae was tested. The hydroponic/microalgal wastewater treatment system was built in a greenhouse in order to improve growth conditions for plants and algae. LÄS MER

 5. 5. Physical and biological dispersal barriers in invasive, bloom-forming microalgae

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Ingrid Sassenhagen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dispersal barriers; microalgae; phenotypic differentiation; population genetics; priority effects;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Länge trodde man att mikroorganismer spreds obehindrat på grund av deras ringa storlek och höga celltäthet. Eftersom de är väldigt små kan de lätt transporteras i vattendroppar med hjälp av vinden eller genom att fästa vid andra organismer så som fåglar och insekter. LÄS MER