Sökning: "Micro-CT"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Micro-CT.

 1. 1. The role of microstructure for crack propagation in cortical bone

  Detta är en avhandling från Department of Biomedical Engineering, Lund university

  Författare :Anna Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-11-11]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Crack deflection; Interface; Mechanical testing; Micro-CT; Osteon; Porosity; XFEM;

  Sammanfattning : Healthy cortical bone tissue is both tough and strong and has a unique ability to resist fracture. One reason is the hierarchical structure of the tissue where toughening mechanisms at all length scales act to slow down or stop a propagating crack. LÄS MER

 2. 2. Cariological Studies on Endodontically Treated Teeth

  Detta är en avhandling från Department of Biomedical Engineering, Lund university

  Författare :Khalid Merdad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caries risk; Caries susceptibility; Cariogram; Endodontic treatment; Jönköping; Sweden; Micro-CT; Recurrent caries; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Caries might jeopardize the long-term successful outcome of endodontic therapy. Therefore, it is of an interest for the endodontist to evaluate caries susceptibility of root-filled teeth (RFT). In the present thesis, several studies were conducted to explore this relationship. LÄS MER

 3. 3. Effects of antiresorptive agents on inflammation and bone regeneration in different osseous sites - experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Carina Cardemil; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Qntiresorptive agents; ovariectomised rat; osteoporosis; skeletal site; differences osteonecrosis of the jaw; osseointegration; bone substitute; inflammation; bone regeneration; gene expression; histomorphometry; Micro-CT; antiresorptive agents; skeletal site differences; osteonecrosis of the jaw;

  Sammanfattning : The biological mechanisms involved in bone regeneration in osteoporotic bone and the effect of antiresorptive drugs in relation to surgically inserted biomaterials are not fully understood. Improved osseointegration of titanium implants but also adverse effects of antiresorptive therapies, such as osteonecrotic jaw have been described in the literature. LÄS MER

 4. 4. The Human Cochlea and Cochlear Implantation Morphological Characteristics and Clinical Correlations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nadine Schart-Morén; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cochlear implantation; micro-CT; synchrotron; facial nerve stimulation; hearing preservation; round window;

  Sammanfattning : The most common sensory deficit in the world is sensorineural hearing loss. Cochlear implantation (CI) can majorly contribute to restore hearing, not only in patients with severe to profound hearing loss, but also in hearing-impaired patients with residual low-frequency hearing. LÄS MER

 5. 5. Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics Shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :David Marlevi; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Medical imaging; Cardiovascular disease; Atherosclerosis; Hemodynamics; Ultrasound; Shear Wave Elastography SWE ; Magnetic Resonance Imaging MRI ; 4D flow MRI; Relative Pressure; Virtual Work-Energy; micro-Computed Tomography micro-CT ; Tomographic reconstruction; Pre-clinical imaging; Medicinsk avbildning; Hjärt-kärlsjukdomar; Ateroskleros; Hemodynamik; Ultraljud; Skjuvvågselastografi SWE ; Magnetresonanstomografi MRI ; 4D flödes-MRI; Tryckfall; Virtuellt flöde; mikro-Datortomografi mikro-CT ; Tomografisk rekonstruktion; Preklinisk avbildning;

  Sammanfattning : Medicinsk avbildning utgör idag en central del av modern klinisk diagnostik, och bildgivande diagnostikverktyg har kommit att i grunden förändra sättet på vilket dagligt kliniskt arbete utförs. Medicinsk bildteknik används också i stor utsträckning inom hjärt-kärldiagnostik, och i takt med att nya tekniker utvecklas kan förfinad information inhämtas: ultraljudsbaserad elastografi möjliggör avbildning av vävnaders mekaniska egenskaper, fyrdimensionella blodflödesmönster kan kartläggas genom 4D flödes-magnetresonanstomografi (MRI), och mikro-Datortomografi (mikro-CT) möjliggör preklinisk avbildning i mikrometerupplösning. LÄS MER