Sökning: "Michael addition"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Michael addition.

 1. 1. Natural products from nonracemie building blocks synthesis of pine sawfly pheromones

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Michael Larsson; ; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; Total synthesis; diastereoselective addition; dimethylzinc; Lewis acid; alkyllithium; Organisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : This thesis describes a number of synthetic approaches for obtaining chiral, enantiomerically pure natural products, in particular some semiochemicals. This has been accomplished by using various strategies; by starting from compounds from the chiral pool, by using chiral auxiliaries, via enzymatic resolutions or by chemical asymmetric synthesis. LÄS MER

 2. 2. Ventricular Depolarization in Ischemic Heart Disease.Value of Electrocardiography in Assessment of Severity and Extent of Acute Myocardial Ischemia

  Detta är en avhandling från Cardiology

  Författare :Michael Ringborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute myocardial ischemia; Acute myocardial infarction; Severity of ischemia; QRS changes; HF-QRS; QRS slopes; Depolarization changes; Myocardium at risk; Final infarct size; SPECT.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Den medicinska utvecklingen har varit stark under de senaste åren vad gäller akut omhändertagande av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Snabb teknisk utveckling inom området för kateterburen koronarkärlsintervention (PCI) och framsteg inom farmakologisk behandling har bidragit till allt bättre vårdresultat. LÄS MER

 3. 3. Magnetic relaxation studies of self-associating and membrane proteins

  Detta är en avhandling från Biophysical Chemistry (LTH), Lund University

  Författare :Michael Gottschalk; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beta-lactoglobulin A; Biokemisk teknik; Biochemical technology; HEWL; BPTI; bacteriorhodopsin; protein self-association; membrane proteins; NMR; magnetic relaxation dispersion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnmagnetisk resonans (NMR) har använts för att studera proteiner i vattenlösning. Metoden studerar hur signalen från vatten återgår till jämvikt efter att ha störts från jämvikt med antingen en radiofrekvent puls eller genom en kraftig ändring av magnetfält. LÄS MER

 4. 4. I rösebyggares land en studie av Misterhults bronsålder

  Detta är en avhandling från Linnéuniversitetet

  Författare :Michael Dahlin; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Misterhult; Bronze Age; economy; landscape and ritualisation; Misterhult; Bronsåldern; Ekonomi; Landskap;

  Sammanfattning : In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveysin Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past andcurrent research. Targeted surveys may in fact still change the picture radically. LÄS MER

 5. 5. Rectal cancer : Aspects of surgery and radiotherapy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Dahlberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Rectal cancer; surgery; preoperative radiotherapy; local recurrence; survival; adverse effects; cost-effectiveness; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : In rectal cancer, local failure is one of the principle causes of morbidity and mortality. The use of radiotherapy as an adjuvant treatment in resectable rectal cancer is extensively studied in order to lower unacceptably high local failure rates. LÄS MER