Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Ethiopia: political contradictions in agricultural development

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Michael Ståhl; Uppsala universitet.; [1974]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER