Sökning: "Michael Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Michael Johansson.

 1. 1. Hållbar mobilitet – Miljöstrategiska effekter på grönytor och ekosystemtjänster i samband med urbana förtätningsprocesser

  Författare :Michael Johansson; Trafik och väg; []
  Nyckelord :: hållbar utveckling; kollektivtrafik; bilpooler; persontransporter; fossilbränslesnål; bilsnål; samhällsplanering; förtätning; ekosystemtjänster; markanvändning; biogas; miljöstrategi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Improving the understanding of cloud radiative heating

  Författare :Erik Johansson; Abhay Devasthale; Michael Tjernström; Annica M. L. Ekman; Robert Pincus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clouds; radiative effects; upper troposphere-lower stratosphere; atmospheric circulation; remote sensing; atmosfärvetenskap och oceanografi; Atmospheric Sciences and Oceanography;

  Sammanfattning : Clouds play an essential role in regulating Earth’s radiation budget by reflecting and absorbing energy at different spectra. As they interact with radiation, they can radiatively heat or cool the adjacent atmosphere and the surface. LÄS MER

 3. 3. Genomic Organization and Capsid Architecture of Ljungan Virus : a Novel Member of the Picornaviridae

  Författare :Susanne Johansson; Michael Lindberg; Einar Everitt; Tapani Hovi; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virology; Virologi; Virologi; Virology;

  Sammanfattning : Ljungan virus är ett virus som isolerades i Sverige i mitten på nittiotalet. Under perioden 1989-1992 avled flera svenska elitorienterare plötsligt i hjärtmuskelinflammation. Man misstänkte att orienterarna kunde ha utsatts för en vektorburen infektion eftersom de exponeras för djur som finns i skog och mark under träning och tävling. LÄS MER

 4. 4. Autonomic Management of Partitioners for SAMR Grid Hierarchies

  Författare :Henrik Johansson; Jarmo Rantakokko; Michael Thuné; Johan Steensland; Manish Parashar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Beräkningsvetenskap; Scientific Computing;

  Sammanfattning : Parallel structured adaptive mesh refinement methods decrease the execution time and memory usage of partial differential equation solvers by adaptively assigning computational resources to regions with large solution errors. These methods result in a dynamic grid hierarchy. LÄS MER

 5. 5. Cell-penetrating peptides in protein mimicry and oligonucleotide delivery : Applications and mechanisms

  Författare :Henrik Johansson; Ülo Langel; Michael Gait; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peptide; oligonucleotide; cell-penetrating peptide; PNA; splicing; Neurochemistry; Neurokemi; Neurochemistry and Molecular Neurobiology; neurokemi med molekylär neurobiologi;

  Sammanfattning : The plasma membrane functions as a barrier, restricting entry of hydrophilic pharmaceutical agents. Cell-penetrating peptides (CPPs) are capable of transporting bioactive cargos into the cell and have consequently been extensively investigated for their mechanism of entry and capability to deliver various cargos spanning from peptides to plasmids. LÄS MER