Sökning: "Mia Karlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mia Karlsson.

  1. 1. An ITiS teacher team as a community of practice

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Mia Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER