Sökning: "Mia Karlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mia Karlsson.

 1. 1. An ITiS teacher team as a community of practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mia Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 2. 2. Studies of drug safety in the treatment of rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johanna Karlsson Sundbaum; Eva Baecklund; Mia Wadelius; Pär Hallberg; Peter Michaelson; Gerd-Marie Alenius; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drug safety; Rheumatoid arthritis; Hepatotoxicity; Methotrexate; MTHFR; GWAS; tuberculosis; screening;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease affecting mainly smaller joints. Patients are at risk for complications as joint destruction, but starting treatment soon after onset of disease, has reduced the risk for complications. LÄS MER