Sökning: "Mia Åkestam"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mia Åkestam.

 1. 1. Bebådelsebilder : Om bildbruk under medeltiden

  Författare :Mia Åkestam; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margareta Kempff Östlind; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annunciation; Virgin Mary; angel; Gabriel; incarnation; medieval art; gesture; visual rethoric; reception; image culture; image context; liturgy; devotional image; palm; crown; pattens; medieval Sweden; Gotland; Lake Mälar district; Vadstena; St. Birgitta of Sweden; power; crusade; pilgrimage; Bebådelsen; jungfru Maria; ängel; Gabriel; inkarnation; medeltidskonst; gestik; bildretorik; reception; bildkultur; bildkontext; liturgi; andaktsbild; palm; krona; patinor; medeltida Sverige; Gotland; Mälardalen; Vadstena; Heliga Birgitta; makt; korståg; pilgrimsresa; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Annunciation motif and the use of images in a medieval socio-cultural context. There are almost 400 medieval images of the Annunciation from the period 1150–1550 in Sweden today. It is found in murals, baptismal fonts, paintings, wooden sculpture, stone reliefs, liturgical vessels, textile works and altarpieces. LÄS MER

 2. 2. Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus : Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi

  Författare :Irina Brändén; Eva Lindqvist Sandgren; Carina Jacobsson; Mia Ahlbäck Åkestam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :vita icon; narrative icon; narrative cycle; icon; visual grammar; S Nicholas of Myra; 15th century icon; 16th century icon; 17th century icon; narrative structure; pictorial program; spatial relations; text and image; hagiography; iconography; iconostasis; icon and liturgy; Nationalmuseum.; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the pictorial language and communicative aspects of the vita icons of S Nicholas. The starting point is three vita icons of the saint of Russian origin in Nationalmuseum, Stockholm, dated to the end of the 15th century to the middle of the 17th century. LÄS MER