Sökning: "Metrologi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Metrologi.

 1. 1. A Central Rapidity Straw Tracker and Measurements on Cryogenic Components for the Large Hadron Collider

  Detta är en avhandling från Hans Danielsson, div PPE, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland

  Författare :Hans Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical instrumentation; tracker; transsition radiation; LHC; cryogenics; superconducting; Metrology; helium; Metrologi; fysisk instrumentering; Fysicumarkivet A:1997:Danielsson;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two parts in which two different aspects of the Large Hadron Collider (LHC) Project are discussed. The first part describes the design of a transition radiation tracker (TRT) for the inner detector in ATLAS. In particular, the barrel part was studied in detail. The barrel TRT consists of 52 544 1. LÄS MER

 2. 2. Experimental Studies of the Interaction of Atmospheric Aerosol Particles with Clouds and Fogs

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Frank; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; unipolar charger; Physics; DMA; differential mobility analyser; DAA; droplet aerosol analyser; fog microstructure; cloud microstructure; fog droplet; cloud droplet; cloud; fysisk instrumentering; fog; Metrologi; physical instrumentation; Metrology; Kärnfysik; Nuclear physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2001:Frank;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I atmosfären finns förutom olika gaser, såsom kväve, syre, vattenånga och en mängd gaser i låga koncentrationer, även partiklar. Dessa partiklar kallas aerosolpartiklar och de kan hålla sig svävande upp till flera veckor innan de deponeras till marken igen. LÄS MER

 3. 3. Studies of Tropospheric and Stratospheric Aerosol using Ion Beam Analysis

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Giorgos Papaspiropoulos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atmosphere; Aerosols; troposphere; stratosphere; ion beam analysis; PIXE; impactors; particulate sulphur; chemical speciation; elemental analysis; thermography; Physics; Nuclear physics; Fysik; Metrology; Kärnfysik; physical instrumentation; Metrologi; fysisk instrumentering; Fysicumarkivet A:2001:Papaspiropoulos;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aerosolpartiklar i atmosfären har på senare år fått allt större betydelse i debatten om det globala klimatet och dess förändringar. Medan ökningen av växthusgaser bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar, är teorierna de motsatta vad gäller aerosolpartiklarna. LÄS MER

 4. 4. Vikt och värde : arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder : 1: Helgö, 2: Birka

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitteratur

  Författare :Ola Kyhlberg; Stockholms universitet.; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER