Sökning: "Metal and semiconductor nanoparticles for quantum devices"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Metal and semiconductor nanoparticles for quantum devices.

 1. 1. Metal and Semiconductor Nanocrystals for Quantum Devices

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Martin Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermal and mechanical properties; quantum devices; nanocrystals; nanoparticles; gold; aerosol technology; tungsten; gallium arsenide; indium phosphide; semiconductors; thermal charging; nanoxerography; single electron transistors; nanowhiskers; Physics; Fysik; Semiconductory physics; Condensed matter:stucture; Halvledarfysik; crystallography; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; fasjämvikt; Fysicumarkivet A:2001:Magnusson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver tillverkning av partiklar av metaller och halvledare samt dessas användning i nya typer av elektroniska komponenter och nanostrukturer. Partiklarna tillverkas med aerosolteknik, dels med kända metoder och dels med nyutvecklade. LÄS MER

 2. 2. Manipulation of Nanoparticles for Quantum and Single-Electron Devices

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Tobias Junno; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomic force microscope; nanoparticles; aerosol particles; nanofabrication; quantum point contact; quantized conductance; Coulomb blockade; Coulomb staircase; double-dot; single-electron transistor; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:1999:Junno; AFM;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I ett atomkraftsmikroskop avbildar man ytor och föremål genom att känna av ojämnheter med hjälp av en vass spets. Spetsen har en diameter på ca en tusendel av ett hårstrå. LÄS MER

 3. 3. Quantum Devices from the Assembly of Zero- and One-Dimensional Building Blocks

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Claes Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum devices; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; gravitation; termodynamik; statistisk fysik; Mathematical and general theoretical physics; single-electron transistor; nanowires; AFM; carbon nanotubes; Fysicumarkivet A:2003:Thelander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för den här avhandlingen är tillverkning och studier av elektroniska komponenter tillverkade av mycket små tråd- och punktformade byggmateriel. Diametern hos en sådan tråd kan vara så liten som 1 nanometer, vilket motsvarar en miljondels millimeter. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Characterization of ZnO Nanostructures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Li Li Yang; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zinc oxide; nanostructures; heterostructures; controllable growth; optical properties; postannealing; diffusion coefficient; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Semiconductor physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik;

  Sammanfattning : One-dimensional ZnO nanostructures have great potential applications in the fields of optoelectronic and sensor devices.  Therefore, it is very important to realize the controllable growth of one-dimensional ZnO nanostructures and investigate their properties. LÄS MER