Sökning: "Mervärdesskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Mervärdesskatt.

 1. 1. Mervärdesskatt vid omstruktureringar

  Detta är en avhandling från Iustus Förlag

  Författare :Eleonor Alhager; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of VAT consequences of restructures of companies. The main areas that are dealt with are intra-Community intra-company transactions, VAT groups, transfers of shares, transfers of assets, the right to deduction of input VAT related to supporting services to restructures, and the adjustment of input VAT. LÄS MER

 2. 2. Skattskyldighet för mervärdesskatt en analys av 4 kap, 1§ mervärdesskattelagen

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Björn Forssén; Eleonor Kristoffersson; Jan Kellgren; Dennis Ramsdahl Jensen; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juridik; Law;

  Sammanfattning : Företagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrågan i denna bok. I första hand behandlas huvudregeln för bestämningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Analysen gäller huruvida den bestämningen är EU-konform. LÄS MER

 3. 3. Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Mikael Ek; Katia Cejie; Pernilla Rendahl; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Moms; Mervärdesskatt; Inre marknaden; Leverans av varor; Kedjetransaktioner; Karusellhandel; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten – Supplies and Intra-Union Acquisitions of Goods under VATThe objective of this thesis is to analyze the VAT rules regarding supplies and intra-union acquisitions of goods based on the notion that a purpose of harmonized VAT is to further the internal market. This objective originates from the tension that has been created between the two mentioned transaction types, where a transaction involving goods is treated one way if it is carried out domestically and another if it is done in a cross-border context. LÄS MER

 4. 4. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 5. 5. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt: en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; Utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER