Sökning: "Men så kan man ju också tänka!"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Men så kan man ju också tänka!.

 1. 1. "Men så kan man ju också tänka!" Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Alnervik; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 2. 2. Modeling and Control of Stiff Robots for Flexible Manufacturing

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Isolde Dressler; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Made in China - På hur många av dina barns leksaker står det? Produktionen inom många sektorer flyttas från Europa till länder där arbetskraften är billigare. Forskningen i avhandlingen "Modeling and Control of Stiff Robots for Flexible Manufacturing" ska hjälpa europeiska småföretag att bli mer konkurrenskraftiga och samtidigt underlätta för arbetarna. LÄS MER

 3. 3. Potential for B-physics measurements with a fixed-target proton-collision experiment

  Detta är en avhandling från Department of Elementary Particle Physics, Lund University

  Författare :Jenny Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; CP Violation; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; HERA-B; Fixed Target; kvantfältteori; B Physics; Monte Carlo Simulations; Fysicumarkivet A:1999:Ivarsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Partikelfysik och det vetenskapliga arvet Har du gått i en ljus vänlig skog om sommaren när vinden susar bland löven och små djur kilar omkring under gräset och solen skiner på din hud och kittlar din amygdala i det innersta av din hjärna? Har du någonsin reflekterat över naturens oändliga rikedom? Hur kan en värld vara uppbyggd som uppvisar en sådan komplexitet? Vill man beskriva den, måla av den eller dikta om den så kan man spendera en livstid utan att ändå lyckas fånga alla dess ansikten. I fysiken talar man om atomer, protoner och fundamentala krafter. LÄS MER

 4. 4. Catabolism of Pyrimidines in Yeast

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Anna Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pyrimidine degradation; catabolism of pyrimidines; nucleic acid precursors; yeast; Lachancea kluyveri; URC pathway;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Introduktion till nukleotider Nukleotider är viktiga byggstenar för DNA och RNA. Det finns två typer av nukleotider, puriner och pyrimidiner. Nukleotider kan även fungera som signalmolekyler inom eller mellan celler. LÄS MER

 5. 5. Genetic variation and sexual reproduction in a moss with dwarf males, Homalothecium lutescens

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Frida Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bryophytes; mosses; dwarf males; sexual reproduction; genetic variation; genetic structure; inbreeding; isozymes; allozymes; SNP; sporophytes; spore; fertilization; fertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish GENETISK VARIATION OCH SEXUELL REPRODUKTION I EN MOSSA MED DVÄRGHANNAR, KALKLOCKMOSSA Mycket små hannar (dvs. dvärghannar) finns i flera olika djurgrupper men inom landväxterna bara hos mossor. LÄS MER