Sökning: "Memory Politics"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Memory Politics.

 1. 1. Promised Lands : Memory, Politics, and Palestinianness in Santiago de Chile

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Siri Schwabe; Erik Olsson; Nefissa Naguib; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; Palestinian diaspora; memory; politics; space and place; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This study is a comprehensive attempt to grapple with diasporic Palestinianness in Santiago de Chile. Based on long-term fieldwork from 2013 to 2014 within Palestinian-Chilean networks, organizations, and places it explores how an inherently political Palestinianness is constituted, expressed and explored via memory on the one hand and processes related to space and place on the other. LÄS MER

 2. 2. Knowledge and Acknowledgement : The Politics of Memory of the Armenian Genocide

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Vahagn Avedian; [2017-05-10]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Armenian Genocide; 1915; politics of memory; identity; collective narratives; memory; history; Law and justice; reconciliation; Recognition; reparation; Responsibility;

  Sammanfattning : How come that the Armenian genocide, a century old issue, is still a highly topical question, academic as well as political, in our days? My dissertation intends to follow the development of the Armenian question since WWI, with focus on the past half century, starting on the 50th commemoration day on April 24, 1965. The aim is to understand how the question has evolved during these years, identify the driving factors and the participating actors in the process of politics of memory. LÄS MER

 3. 3. Battlefields of memory The Macedonian conflict and Greek historical culture

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Erik Sjöberg; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Greece; history; 20th century; historical culture; uses of history; Macedonian question; historiography; nationalism; genocide; identity politics; Grekland; historia; 1900-talet; historiekultur; historiebruk; den makedonska frågan; historiografi; nationalism; folkmord; identitetspolitik; historia; History;

  Sammanfattning : In 1991, a diplomatic controversy arose between Greece and the newly independent Republic of Macedonia, regarding naming, minority rights and the use of historical symbols. The claims of the new state to the name Macedonia and the historical heritage associated with it were perceived as a threat against Greek national identity and history itself. LÄS MER

 4. 4. Minnesspår : Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Maryam Adjam; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Memory; history; lived experience; memory poetics; movement; montage; place memory; spatiality; World War II; Estonia; refugees; Minne; historia; levd erfarenhet; varande; minnespoetik; rörelse; montage; minnesplats; rumslighet; andra världskriget; Estland; flykt;

  Sammanfattning : Focusing on the memories of Estonian refugees moving to Sweden in the wake of World War II, I analyze the concepts of “memory space” and history within the framework of the Escape as a master narrative. Following the research participants to the sites of their memories in Estonia and Sweden today, raised the questions what constitutes a lived memory space, and how is history defined within it?Through a combination of a phenomenological analysis of memory’s lived ex­perience, using Walter Benjamin’s concept of montage as radical remembering and its dialectical relation to history, I show how embodied memories shape their own space, a space not always framed by historical master narratives and identity posi­tions, but rather a searching space that is always changing. LÄS MER

 5. 5. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Dahlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER