Sökning: "Megalitkulturer: Irland"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Megalitkulturer: Irland.

  1. 1. Landscape of the monuments : a study of the passage tombs in the Cúil Irra region

    Författare :Stefan Bergh; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Megalitgravar: Irland; Neolitisk tid; Megalitkulturer: Irland; Neolitiska tiden; Megalitgravar; Megalitkulturer; Irland;

    Sammanfattning : .... LÄS MER