Sökning: "Medical staff"

Visar resultat 1 - 5 av 530 avhandlingar innehållade orden Medical staff.

 1. 1. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Rurik Löfmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-lungräddning (HLR) introducerades 1960 och fick genast stor betydelse vid be-handlingen av hjärtinfarkt. Så småningom kom metoden att användas vid nästan alla till-fällen då hjärtat stannade. LÄS MER

 2. 2. Children's participation in decision-making in health care

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Ingrid Runeson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ideology; epistemology; aesthetics; metaphysics; Systematic philosophy; ethics; influencing factors; participation in decision-making; need; health care; Children; parents; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish FN:s barnkonvention formulerar barns och ungas behov i termer av mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade konventionen efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990, utan att reservera sig på någon punkt. Konventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras. LÄS MER

 3. 3. Good caring : Patient realities and staff perceptions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Viveca Widmark-Petersson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Caring behaviors; patients; staff; importance; emotional state; needs; assessment.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Cancer patient and staff perceptions of the importance of caring behaviors were identifiedby the Caring Assessment Instrument (CARE-Q, forced and free response formats).Patients' emotional distress was investigated by the Hospital Anxiety and DepressionScale (HADS) and open ended questions. LÄS MER

 4. 4. Introduction of School-Based HPV Vaccination in Sweden Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Gottvall; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Human papillomavirus; HPV; cervical cancer; vaccination; condom use; adolescents; school-nurses; parents; knowledge; attitudes; intervention;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to provide a better understanding of knowledge, attitudes, consent, and decision-making regarding Human papillomavirus (HPV) vaccination, seen from the perspectives of concerned parties – high school students, school nurses, and parents.Two quantitative studies were performed: one descriptive cross-sectional study and one quasi-experimental intervention study. LÄS MER

 5. 5. Vaccination in gastrointestinal cancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Oncology-Pathology

  Författare :Caroline Staff; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CEA;

  Sammanfattning : Advances in immunology have increased the possibility to develop therapeutic cancer vaccines (TCV), as a complementary approach to standard treatment. The goal of a successful cancer vaccine is to induce a potent long-lasting immune response against the tumour with limited toxicity on normal cells. LÄS MER