Sökning: "Media systems"

Visar resultat 1 - 5 av 739 avhandlingar innehållade orden Media systems.

 1. 1. Designing Information Systems A pragmatic account

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jonas Sjöström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; design; pragmatism; design research; it artefact; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; Data- och systemvetenskap; Computer Systems Sciences;

  Sammanfattning : Information technology (IT) plays an increasingly important role for individuals, organizations, markets, and society as a whole. IT systems are artefacts (human made objects) designed for various purposes. LÄS MER

 2. 2. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 3. 3. Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Lena Dafgård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distance education; digitalisation; video; higher education;

  Sammanfattning : The context of this thesis is digital distance education. Distance education has developed from correspondence courses, based on letters sent by mail between student and teacher, to digital distance education with interactive video classes from anywhere, as long as a computer/tablet/smartphone and an Internet connection are available. LÄS MER

 4. 4. On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Jonas Hedman; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information systems development; evaluation; artifact evaluation; artifacts; systemteori; Informatik; Informatics; systems theory; Enterprise Systems; ERP Systems;

  Sammanfattning : Enterprise Systems are one of the most important developments in corporate information systems during the last decade. These integrated information systems are characterized by a number of features which include a very broad scope and functionality, as well as being generic, master data, and business-process orientated. LÄS MER

 5. 5. Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT : Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering

  Detta är en avhandling från Lund : Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

  Författare :Michel Thomsen; Högskolan i Halmstad.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; knowledge; fragmentation; systems development; competence; systems acquisition; beställarkompetens;

  Sammanfattning : Ever since IT started to become important and strategic assets in organizational practices, systems acquisitions have been a challenging and complex endeavor. There are seemingly never ending reports of unsuccessful IT acquisitions and lack of systems acquisition competence (beställarkompetens in Swedish). LÄS MER