Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

  Författare :Torbjörn Larspers; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Theological identity; democracy; new-evangelism; Swedish Evangelical Mission Society; Mission Covenant Church of Sweden; Mission Society of Bible faithful Friends; regions; Konfessionalitet; medbestämmande; demokrati; nyevangelism; nyevangelisk väckelserörelse; EFS; Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; SMF; Svenska Missionsförbundet; BV; Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner; regioner; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : In May 1856 the EFS (the Swedish Evangelical Mission Society), influenced by the new evangelism-movement, was established as an “internal mission” within the Church of Sweden.During the same period the “new evangelism” revival movement established regional organizations in order to coordinate the movement in different parts of the country. LÄS MER

 2. 2. Medbestämmande i strategiska beslutsprocesser : Facklig medverkan och inflytande i koncerner

  Författare :Klas Levinson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Participation i företag : en jämförelse mellan ett jugoslaviskt och ett svenskt tobaksföretag

  Författare :K. Maria Hedvall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska Tobaks AB Härnösandsfabriken; Arbete; Arbetsmarknad; Medbestämmande; Sverige; Jugoslavien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medbestämmande. En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen

  Författare :Sven Åke Hörte; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Makten, moralen och människan : en analys av värdekonflikter i debatten om medbestämmande och löntagarstyre

  Författare :Göran Collste; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER