Sökning: "Med blicken på barnet; om olikheter inom förskola som diskursiv praktik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Med blicken på barnet; om olikheter inom förskola som diskursiv praktik.

  1. 1. Med blicken på barnet om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

    Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Linda Palla; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; child; post structuralism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Child;

    Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER