Sökning: "Med barnens röst : Ettåringar berättar om sin förskola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Med barnens röst : Ettåringar berättar om sin förskola.

  1. 1. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

    Detta är en avhandling från Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

    Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER