Sökning: "Meaning"

Visar resultat 21 - 25 av 2426 avhandlingar innehållade ordet Meaning.

 1. 21. Meaning by metaphor : an exploration of metaphor with a metaphoric reading of two short stories by Stephen Crane

  Författare :Gunnar Backman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Engelska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Health care need : Meaning and measurement

  Författare :Per-Erik Liss; Lennart Nordenfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Concept of needs; health needs and health care needs. Needs assessment; resource allocation; setting health priorities; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Determining how the health services are to be, and allocating health care, are basic issues in health policy. Need is a frequent criterion for an ethical or rational allocation of health service resources. The primary aim of this study is to analyse and explicate the concept of health care need. Methods for measuring health care need are examined. LÄS MER

 3. 23. Makt och mening : förutsättningar för en innehållsfokuserad pedagogisk forskning

  Författare :Carl-Anders Säfström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Socialisation och mening : No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem

  Författare :Leif Östman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Striving for meaning - a study of innovation processes

  Författare :Åsa Öberg; Yvonne Eriksson; Roberto Verganti; Koenraad Debackere; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; meaning; interpreting; innovation process; hermeneutics; exposing; criticising; mening; tolkande; innovations processer; hermeneutik; blottlägga; kritiskt förhållningssätt; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Traditionally, innovation processes have often focused on creatively solving problems with the help of new technology or business models. However, when describing products in terms of function or visual appearance, the reflection on a less visible dimension, the product meaning, is left out. LÄS MER