Sökning: "Meaning"

Visar resultat 16 - 20 av 2426 avhandlingar innehållade ordet Meaning.

 1. 16. IT-adaptation as sensemaking : inventing new meaning for technology in organizations

  Författare :Ola Henfridsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IT-adaptation; sensemaking; information systems; ambiguity; identity; meaning; interpretive case study; email and conference systems; software support systems;

  Sammanfattning : Noting how organizations today are increasingly dependent on IT for a broad range of organizational activities, the thesis starts from the observation that many IT-related endeavors nevertheless fail. In tracing part of the problem to the inability of many organizations to cope with changes in the surrounding material and social context, the emphasis is put on the processes by which IT-artifacts are adapted and re-adapted, after they have been put into daily use. LÄS MER

 2. 17. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 3. 18. Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering : Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Författare :Yukako Nahlbom; Valerie DeMarinis; Önver A. Cetrez; Fumie Inatani; Lars Danbolt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; natural disaster; the Great East Japan earthquake and tsunami; trau-ma; mental health; well-being; existential meaning; meaning-making; religion; the Japanese religiosity; the ADAPT model; psychosocial re-sources; kokoro no kea; rituals; interfaith chaplain; volunteer workers; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The overall aim of this qualitative study was to explore the function of religion and volunteer workers in religious organizations in contributing to the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being regarding the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami. This study was undertaken from the psychology of religion and approached by focusing on experiences of volunteer workers in different religious organizations who worked in the disaster-affected areas. LÄS MER

 4. 19. Styrning och mening : - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola

  Författare :Joakim Krantz; Christer Fritzell; Per Gerrevall; Lena Fritzén; Ninni Wahlström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Critical Discourse Analysis; validity claims; communicative action; professional practice; teacher education; secondary school; higher education; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This study addresses how political and professional claims directed at teachers change, and in many ways challenge teachers’ professional autonomy, as well as affect preconditions for meaning-making in pedagogic practices. Focus is placed on political steering and its implications for teacher education and teachers’ work in schools. LÄS MER

 5. 20. The Gazelle in Ancient Egyptian Art : Image and Meaning

  Författare :Åsa Strandberg; Lana Troy; Lise Manniche; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gazelle; Egyptian art; Egyptian religion; hunt; offering; desert fauna; Heb Sed; Hathor; Solar Eye; Egyptology; Egyptologi; Egyptology; egyptologi;

  Sammanfattning : This thesis establishes the basic images of the gazelle in ancient Egyptian art and their meaning. A chronological overview of the categories of material featuring gazelle images is presented as a background to an interpretation. An introduction and review of the characteristics of the gazelle in the wild are presented in Chapters 1-2. LÄS MER