Sökning: "Maurice Karkoff"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maurice Karkoff.

  1. 1. Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? : : estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960

    Detta är en avhandling från Institutionen för kultur, estetik och medier

    Författare :Mats Arvidson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sven-Eric Johanson; Yngve Flyckt; Hans Eklund; Jan Carlstedt; Sven-Erik Bäck; Karl-Birger Blomdahl; Ingmar Bengtsson; Klas-Thure Claude Loyolla Allgén; Chamber Music Association Samtida Musik; Chamber Music Association Fylkingen; Monday Group; Discourse; Historiography; Intellectual History; Swedish Art Music; Swedish Music History; Maurice Karkoff; Hans Leygraf; Ingvar Lidholm; Bo Linde; Quentin Skinner; Alf Thoor; Bo Wallner.;

    Sammanfattning : The period between 1945 and 1960 is in many ways interesting. It is a period in Sweden, which is characterized by modernity. It is also an interesting period in Swedish musical life concerning art music. Modern music (i. LÄS MER