Sökning: "Mattias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Mattias Nilsson.

 1. 1. Coherent Interactions in Rare-Earth-Ion-Doped Crystals for Applications in Quantum Information Science

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mattias Nilsson; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum optics; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; Atom- och molekylärfysik; optical information processing; coherence in solids; Atomic and molecular physics; rare-earth-ion-doped crystals; magnetisk resonans; spektroskopi; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; quantum information;

  Sammanfattning : This thesis describes investigations of the use of cryogenically cooled rare-earth-ion-doped crystals for quantum information processing and quantum optics. Several aspects of the coherent interaction between light and rare-earth ions in solids are addressed. Quantum information science has given physicists new views of quantum mechanics. LÄS MER

 2. 2. Computational Models of Eye Movements in Reading A Data-Driven Approach to the Eye-Mind Link

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mattias Nilsson; Joakim Nivre; John Hale; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computational Linguistics; Datorlingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates new methods for understanding eye movement behavior in reading based on the use of eye tracking corpora and data-driven modeling. Eye movement behavior is characterized by two basic, generally unconscious, decisions: where and when to move the eyes. LÄS MER

 3. 3. Local Tomography at a Glance

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mattias Nilsson; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Nanofiltration at elevated temperatures: Influence of the combined effects of temperature, salts, pH and cleaning

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, LTH at Lund University

  Författare :Mattias Nilsson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elevated temperatures; Electroviscous friction; Energy; pH; Economics; Nanofiltration; Pre-treatment; Salt; Swelling; Membrane performance; Cleaning; Temperature;

  Sammanfattning : The influence of temperature, salts, pH, and various pre-treatments and cleaning on the nanofiltration (NF) performance of thin-film polyamide (PA) composite membranes has been investigated. The change in membrane performance was correlated to membrane swelling or/and electroviscous friction. LÄS MER

 5. 5. Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Nilsson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Sommaren 2006 så upptäcktes ett flertal sprickor på bron över Vårby fjärden i närheten av Stockholm. Samtliga sprickor syntes ha uppstått i svetsar som förbinder vertikala livavstyvningar med huvudbalkarnas överflänsar. LÄS MER