Sökning: "Mattias Lindgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mattias Lindgren.

 1. 1. Does schooling make sense? A household perspective on the returns to schooling for self-employed, farmers and employees in Egypt

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mattias Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; EIHS; casual labour; employees; farmers; SMEs; labour market; returns to schooling; Education; Egypt; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avstår barn i fattiga länder från utbildning framförallt för att de är fattiga eller för att de upplever att skolan inte har något meningsfullt att erbjuda? Svaret på den frågan har stor betydelse för vilken politik som bör föras. Ett empiriskt bidrag till en sådan frågeställning är i vilken utsträckning som utbildning kan tänkas vara ett ?lönsamt? alternativ för individer i olika länder, och, i förlängningen, vilka faktorer som kan tänkas påverka graden av denna lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Excavation in moraine and dense non-cohesive soil : Numerical analysis of soil behavior

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mattias Lindgren; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Excavation; Excavatability; Moraine; Dense non-cohesive soil;

  Sammanfattning : Excavation and moving of soil are common civil work tasks connected to the construction of buildings, roads and railways. In construction projects large amounts of soil have to be handled with different machines, tools and working methods. Soils are more or less difficult to excavate depending on their properties. LÄS MER