Sökning: "Mattias Holmer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Holmer.

  1. 1. Extracting Cardiac Information From the Pressure Sensors of a Dialysis Machine

    Författare :Mattias Holmer; Avdelningen för Biomedicinsk teknik; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hemodialysis; extracorporeal pressure signals; cardiac pressure signal; heart rate; ventricular premature beats; venous needle dislodgement;

    Sammanfattning : This doctoral thesis in biomedical engineering deals with cardiac monitoring using the built-in extracorporeal blood pressure sensors of a hemodialysis machine. Patients treated with hemodialysis often suffer from cardiovascular disease. LÄS MER