Sökning: "Mats ahlberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats ahlberg.

  1. 1. Efter kärnfamiljen : familjepraktiker efter skilsmässa

    Författare :Jenny Ahlberg [Alsarve]; Christine Roman; Mats Ekström; Maria Eriksson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; post-divorce families; family boundaries; children’s perspective; family practices; negotiations; gender; participation; individualization; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, transformed and reproduced after the separation. LÄS MER