Sökning: "Mats Urde"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Urde.

  1. 1. Märkesorientering - Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration

    Detta är en avhandling från Mats Urde, Möllegatan 7, 263 32 Höganäs, Sweden (Fax: +46-42 34 34 13)

    Författare :Mats Urde; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; brand competence; resource-based strategy; trademark protection; genericness; trademark degeneration; brand identity; Brand strategy; brand orientation; management; Företagsledning; Management of enterprises;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Märkesorientering är ett nytt förhållningssätt till varumärken. Inom företag som Nestlé, Pharmacia & Upjohn Nicorette och Volvo utgör varumärkena det nav kring vilket strategierna kretsar. Varumärkesfrågor behandlas inte längre som taktiska spörsmål utan är ledningsfrågor. LÄS MER