Sökning: "Mats Roslund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Mats Roslund.

 1. 1. Guests in the house : cultural transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300

  Författare :Mats Roslund; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Scholarly texts on Slavic-Scandinavian relations have concentrated on two main areas of interest. During the Viking Age the economic and social contacts between the lake Mälaren district and Rus’ were extensive. LÄS MER

 2. 2. Gäster i huset : kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300

  Författare :Mats Roslund; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Scholarly texts on Slavic-Scandinavian relations have concentrated on two main areas of interest. During the Viking Age the economic and social contacts between the lake Mälaren district and Rus’ were extensive. LÄS MER

 3. 3. Spill : Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid

  Författare :Johnny Karlsson; Jan Storå; Anders Andrén; Mats Roslund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Craft; Osseous; Antler; Horn; Bone; Teeth; Walrus tusk; Elk; Red deer; Reindeer; Networks; Trade; Exchange; Birka; Sigtuna; Uppsala; Strängnäs; Nyköping; Viking; Medieval; Social Agency; Economic Agency; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the use of various osseous raw materials in craft activities in the Mälaren region during the Middle Ages. Places studied are: Birka, Sigtuna, Nyköping, Strängnäs and Uppsala. The aim is to capture both chronological and spatial changes in the use of osseous raw materials. LÄS MER