Sökning: "Mats Jirstrand"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Mats Jirstrand.

 1. 1. Algebraic Methods for Modeling and Design in Control

  Författare :Mats Jirstrand; Torkel Glad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Computer algebra or symbolic computation has been recognized as an important tool in many engineering disciplines and continues to find new fields of application. In this thesis we investigate a number of constructive methods implemented as parts of computer algebra packages and utilize them both theoretically and practically in connection with problems in modeling and design of control systems. LÄS MER

 2. 2. Constructive Methods for Inequality Constraints in Control

  Författare :Mats Jirstrand; Torkel Glad; Per-Olof Gutaman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : In practical control problems there are always constraints on inputs and system variables. The constraints are often described by inequalities and there is a need for methods that take them into account. This thesis consists of three parts. LÄS MER

 3. 3. Structural algorithms and perturbations in differential-algebraic equations

  Författare :Henrik Tidefelt; Torkel Glad; Mats Jirstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; differential-algebraic equations; index reduction; singular perturbation; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Den kvasilinjära formen av differential-algebraiska ekvationer är både en mycket allmängiltig generalisering av den linjära tidsinvarianta formen, och en form som visar sig lämpa sig väl för indexreduktionsmetoder som vi hoppas ska komma att bli både praktiskt tillämpbara och väl förstådda i framtiden.Kuperingsalgoritmen (engelska: the shuffle algorithm) användes ursprungligen för att bestämma konsistenta initialvillkor för linjära tidsinvarianta differential-algebraiska ekvationer, men har även andra tillämpningar, till exempel det grundläggande problemet numerisk integration. LÄS MER