Sökning: "Mats Högström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mats Högström.

 1. 1. The recontextualisation of social pedagogy a study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Basil Bernstein; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare the recontextualisation of social pedagogy in three different curricula; in Nijmegen (NL), Lillehammer (N), and Sligo (IRL). The curricula represent different academic orientations and are located in different social-political contexts. LÄS MER

 2. 2. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare the recontextualisation of social pedagogy in three different curricula; in Nijmegen (NL), Lillehammer (N), and Sligo (IRL). The curricula represent different academic orientations and are located in different social-political contexts. LÄS MER