Sökning: "Mats Dolatkhah"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Dolatkhah.

  1. 1. Det läsande barnet minnen av läspraktiker, 1900–1940

    Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

    Författare :Mats Dolatkhah; Högskolan i Borås.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; history of reading; library and information science; literacy; national movements; oral history; popular education; popular reading; reading habits; reading practices; user studies; youth culture; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis is a study of the cultural history of children’s reading. It is argued that it is important to apply a wider historical perspective to the contemporary debate on the rapid changes in children’s and young people’s reading habits, and that existing historical research rarely deals with reading as a practice, but rather with its institutional and textual conditions such as the school, the library system and children’s literature. LÄS MER