Sökning: "Mats Boman"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Mats Boman.

 1. 1. Influence of substrate reactivity on chemical vapour deposition processes

  Författare :Mats Boman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A model study of hydrodynamical stability

  Författare :Mats Boman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On A Posteriori Error Estimation in the Maximum Norm

  Författare :Mats Boman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we consider residual-based a posteriori error estimates in the maximum norm for the finite element solution of some partial differential equations. The thesis consists of three papers. The first paper concerns a pointwise a posteriori error estimate for the time dependent obstacle problem. LÄS MER

 4. 4. Chronic Obstructive Pulmonary Disease : Patients´ Perspectives, Impact of the Disease and Utilization of Spirometry

  Författare :Mats Arne; Margareta Emtner; Gunnar Boman; Staffan Janson; Claes-Göran Löfdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic disease; chronic obstructive pulmonary disease; diabetes mellitus; diagnosis; health status; spirometry; physical activity; public health survey; qualitative method; quality of life; rheumatoid arthritis.; Lung diseases; Lungsjukdomar; Lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from different perspectives. Focus was on patients at the time of diagnosis, impact of the disease in comparison to other chronic diseases, factors associated with good health and quality of life (QoL), and diagnostic spirometry in clinical practice. LÄS MER

 5. 5. Modelling Epidemic Influenza : A Novel Approach

  Författare :Wah-Sui Almberg; Magnus Boman; Mats Danielsson; Paavo Pylkkänen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. LÄS MER