Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Norrbyskär om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-talet

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Mats Ahnlund; Umeå universitet.; [1978]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sågverk; Sverige; Västerbotten; Norrbyskär;

    Sammanfattning : .... LÄS MER