Sökning: "Mats Åberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mats Åberg.

 1. 1. Modelling of microstructural effects on wave propagation in composites

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

  Författare :Mats Åberg; KTH.; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Wave propagation and damage in composite laminates

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

  Författare :Mats Åberg; KTH.; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER