Sökning: "Mathematics"

Visar resultat 16 - 20 av 2859 avhandlingar innehållade ordet Mathematics.

 1. 16. Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves

  Författare :Anders Andersson; Börje Nilsson; Joachim Toft; Michael Benedicks; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Schwarz-Christoffel mapping; rounded corners; tangent polygons; outer polygon; zipper algorithm; Schwarz-Christoffelavbildningen; rundade hörn; tangentpolygoner; yttre polygoner; zipper-algoritmer; Applied mathematics; Tillämpad matematik; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Inom många tillämpningar används konforma avbildningar för att transformera tvådimensionella områden till områden med enklare utseende. Ett exempel på ett sådant område är en kanal av varierande tjocklek begränsad av en kontinuerligt deriverbar kurva. LÄS MER

 2. 17. Numerical Conformal Mappings for Waveguides

  Författare :Anders Andersson; Börje Nilsson; Joachim Toft; Michael Benedicks; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waveguide; building block method; numerical conformal mappings; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners method; approximate curve factors; outer polygon method; boundary curvature; zipper method; geodesic algorithm; acoustic wave scattering; electro-magnetic wave scattering; Applied mathematics; Tillämpad matematik; Mathematics; Matematik; waveguides;

  Sammanfattning : Acoustic or electro-magnetic scattering in a waveguide with varying direction and cross-section can be re-formulated as a two-dimensional scattering problem, provided that the variations take place in only one dimension at a time. By using the so-called Building Block Method, it is possible to construct the scattering properties of a combination of scatterers when the properties of each scatterer are known. LÄS MER

 3. 18. Chordal and Complete Structures in Combinatorics and Commutative Algebra

  Författare :Eric Emtander; Jörgen Backelin; Ralf Fröberg; Bernd Sturmfels; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Betti numbers; chordal hypergraphs; complete hypergraphs; hypercycle; line hypergraph; numerical monoids; positive affine monoids; Other mathematics; Övrig matematik; matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two parts. The first part is concerned with the commutative algebra of certain combinatorial structures arising from uniform hypergraphs. The main focus lies on two particular classes of hypergraphs called chordal hypergraphs and complete hypergraphs, respectively. LÄS MER

 4. 19. Solution to boundary-contact problems of elasticity in mathematical models of the printing-plate contact system for flexographic printing

  Författare :Nikolai Kotik; Yury Shestopalov; Stig Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; boundary-contact problem; elasticity; integral equation; approximate decomposition; Applied mathematics; Tillämpad matematik; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : Boundary-contact problems (BCPs) are studied within the frames ofclassical mathematical theory of elasticity and plasticityelaborated by Landau, Kupradze, Timoshenko, Goodier, Fichera andmany others on the basis of analysis of two- and three-dimensionalboundary value problems for linear partial differential equations.A great attention is traditionally paid both to theoreticalinvestigations using variational methods and boundary singularintegral equations (Muskhelishvili) and construction of solutionsin the form that admit efficient numerical evaluation (Kupradze). LÄS MER

 5. 20. Grafisk och algebraisk representation : Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Författare :Annika Pettersson; Igor Gachkov; Kerstin Pettersson; Lovisa Sumpter; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER