Sökning: "Material-discursive"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Material-discursive.

 1. 1. Ljud som samarbetspartners : En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan

  Författare :Emelie Westberg Bernemyr; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tomas Saar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; preschool didactics; audio; Karen Barad; intra-action; performative agents; material-discursive; ethics; sound as physical and bio-logical phenomena; förskola; förskoledidaktik; ljud; agentisk realism; Karen Barad; intra-aktion; performativa agenter; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; etik; ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine children's intra-active relations with sounds in an explorative work at a preschool (1-to 2-year old children) analyzed through the lens of agential realism (Barad 2007, 2008), and to examine its didactical effects. This study has a transdisciplinary and cross-disciplinary design based on preschool didactics and the natural sciences, mainly physics andbiology. LÄS MER

 2. 2. “The World at Your Fingertips if You Know the Computer”: Agency, Information and Communication Technologies and Disability

  Författare :Rebecka Näslund; Elisabeth Berg; Åsa Gardelli; Sisse Finken; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agency; Disability; Information and Communication Technologies; Intra-action; Material-discursive; Material Semiotics; Modes of ordering; Situated knowledges; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationships between agency, Information and Communication Technologies (ICT) and people with disability (in various ages). The aim has been to create an understanding by describing and analysing, and as such, to develop knowledge of how people with disabilities experience agency, ICT, and disability in their everyday lives. LÄS MER

 3. 3. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner : Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Författare :Stine Adrian; Nina Lykke; Marit Melhuus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER

 4. 4. Why is it difficult to design innovative IT? : An agential realist study of designing IT for healthcare innovation

  Författare :Siri Wassrin; Karin Axelsson; Ida Lindgren; Katarina Gidlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT design; innovation; sociomateriality; agential realism; healthcare; IT-design; innovation; sociomaterialitet; agentiell realism; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : It may seem strange to claim that it is difficult to design innovative information technology (IT) in a time when the technological progress leaps forward like never before. However, despite the numerous opportunities that this rapid progress provides, we often design IT that is similar to existing artifacts, making IT design incremental rather than radical. LÄS MER

 5. 5. Present absences : Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Författare :Linnea Bodén; Eva Reimers; Ann-Marie Markström; Maggie MacLure; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER