Sökning: "Material characterizations"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden Material characterizations.

 1. 1. Development of Nanostructured Tungsten Based Composites for Energy Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mazher Ahmed Yar; Mamoun Muhammed; Per-Olov Käll; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tungsten; Nano-tungsten; ODS tungsten; W-La2O3; W-Y2O3; SPS; Plasma-facing materials; Armour material; fusion material;

  Sammanfattning : Tungsten (W) based materials can be used in fusion reactors due to several advantages. Different fabrication routes can be applied to develop tungsten materials with intended microstructure and properties for specific application including nanostructured grades. LÄS MER

 2. 2. Functional Dendritic Materials using Click Chemistry Synthesis, Characterizations and Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per Antoni; Anders Hult; Michael Malkoch; Stefan Hecht; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dendrimer; Dendron; Dendritic; Hyperbranched; Click; Chemistry; CuAAc; One-Pot; Multi-functional; Simultaneous; Honeycomb; Isoporous; MALDI; NMR; GPC; TGA; DSC; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : Förfrågan efter nya och mer avancerade applikationer är en pågående process vilket leder till en konstant utveckling av nya material. För att förstå relationen mellan en applikations egenskaper och dess sammansättning krävs full förståelse och kontroll över materialets uppbyggnad. LÄS MER

 3. 3. Electrochemical Characterizations of Conducting Redox Polymers Electron Transport in PEDOT/Quinone Systems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia Sterby; Martin Sjödin; Maria Strömme; Rikard Emanuelsson; Adolf Gogoll; Robert Hillman; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Conducting Redox Polymer; PEDOT; Quinone; Charge transport; Conductivity; Organic Battery; Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials; Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material;

  Sammanfattning : Organic electrode materials for rechargeable batteries have caught increasing attention since they can be used in new innovative applications such as flexible electronics and smart fabrics. They can provide safer and more environmentally friendly devices than traditional batteries made from metals. LÄS MER

 4. 4. High-Temperature Corrosion-Fatigue of Cast Alloys for Exhaust Manifolds

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Shengmei Xiang; Joakim Odqvist; Baohua Zhu; Johan Ahlström; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High temperature; corrosion fatigue; low-cycle fatigue; cast alloys; high-temperature oxidation; intermetallic phase; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : The introduction of gas-driven Otto engine and the corresponding usage of bio-fuels in heavy-duty engines will render the exhaust atmosphere more corrosive and bring a higher working temperature to exhaust manifolds. The current service material, a ferritic ductile cast iron called SiMo51, will soon meet its upper temperature limit set by the ferrite-austenite transformation at 860ºC. LÄS MER

 5. 5. Mechanical activation of hematite using different grinding methods with special focus on structural changes and reactivity

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Parviz Pourghahramani; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mineralteknik; Mineral Processing;

  Sammanfattning : The mechanical treatment of solids is one of the most common and widely used operations which man has been concerned from the very beginning of the history of civilization. Nowadays, mechanical activation has a wide range of application potentials. LÄS MER