Sökning: "Maskulinitet krig"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maskulinitet krig.

 1. 1. Låtsaskrigen : föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

  Författare :Tomas Karlsson; Finn Arne Jörgensen; Esbjörn Larsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wargame; masculinity; gender studies; history; computer games; video games; board games; miniature games; history culture; media archeology; media war; mediation; authenticity; simulation; play; military history; Reisswitz; Game Studies; counter factual history; historical accounts; warriors; krigsspel; historia; maskulinitet; dataspel; brädspel; historiekultur; simulering; militärhistoria; kontrafaktik; spel; genusvetenskap; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how different wargames relate to notions of war, masculinity and history. It poses the question how the concept of authenticity is used in relation to wargames portrayal of war, masculinity and history. The outline of the thesis is chronological, spanning roughly from the 19th century to the present. LÄS MER

 2. 2. Nationalism i fredens tjänst : Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

  Författare :Ingela Nilsson; Daniel Lindmark; Carina Rönnqvist; Irene Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nationalism; pacifism; internationalism; patriotic pacifism; peace and war; peace education; ideological hegemony; gender; manliness masculinity; collective identity; history education; the Interwar era; history textbook revision; nationalism; pacifism; internationalism; patriotisk pacifism; krig och fred; fredsfostran; ideologisk hegemoni; genus; manlighet maskulinitet; kollektiv identitet; historieundervisning; mellankrigstiden; historieläroboksrevisioner; Matilda Widegren; Greta Stendahl; Herman Söderbergh; Elisabet Eurén; Theodor Blomqvist; Ingvard Nielsen; Svenska skolornas fredsförening; Nordiska lärares fredsförbund; kväkarna; Förbundet för kristet samhällsliv; IKFF; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the field of research that examines the relationship between peace efforts and nationalism. The relationship will be studied from perspectives of educa- tional history and history didactics. LÄS MER