Sökning: "Masato Yasui"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Masato Yasui.

  1. 1. Expression and regulation of water channels and ion transporters : Ontogenic aspects

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Masato Yasui; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; water balance; developmental gene expression regulation; gene transcription; fetal lung fluid; urinary concentrating capacity; hormonal regulation;

    Sammanfattning : EXPRESSION AND REGULATION OF WATER CHANNELS AND ION TRANPORTERS Ontogenic aspects The content and distribution of body water changes dramatically during the perinatal period and in infancy. Transport of water across the cell membrane occurs via diffusion and via specific water channels. LÄS MER