Sökning: "Martin Selander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Selander.

  1. 1. Mångfaldens problematik - om mötet mellan Ädelreformen och sjukhemmets verksamhet

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

    Författare :Martin Selander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER