Sökning: "Martin Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Martin Samuelsson.

 1. 1. "Ett snäpp högre" En studie av historielärares hanterande av tankeredskap

  Författare :Martin Estenberg; Martin Stolare; Johan Samuelsson; Cecilia Axelsson Yngvéus; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching history; historical thinking; historical thinking concepts; procedural concepts; procedural knowledge; historical knowledge; source; cause and consequence; stimulated elicitation; reconstruction; construction.; Tankeredskap; historieundervisning; historiskt tänkande; stimulated elicitation; processkunskaper; historisk kunskap; källor och källkritik; orsak och konsekvens; History; Historia;

  Sammanfattning : Abstract The aim with this study is to examine how practicing history teachers in upper secondary school deal with historical thinking concepts. The three main questions are: which concepts do teachers use in their courses and when do they use them? How can teachers’ use of different historical thinking concepts be described in terms of reconstruction and construction? What factors influence teachers when they work with historical thinking concepts? To answer these questions, the material, for example tests, lesson plans and notes of seven teachers has been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Characterization of IgD-binding by respiratory pathogens

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Martin Samuelsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virology; mycology; H. influenzae; bacteriology; Microbiology; IgD-binding; M. catarrhalis; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : The focus of this thesis was to explore the interaction between IgD and Moraxella catarrhalis and Haemophilus influenzae. These two respiratory pathogens are responsible for otitis media in children, and exacerbations in patients afflicted with predisposing conditions such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Both M. catarrhalis and H. LÄS MER

 3. 3. Taurine and Glutathione in cerebrospinal fluid and plasma from patients with psychiatric disorders and healthy controls

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Samuelsson; Conny Nordin; Magnus Vrethem; Karin Öllinger; Åsa Westrin; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : A growing body of results indicate that immunological alterations and oxidative stress are of importance in various mental disorders. The inflammatory changes are possible to detect both in plasma and cerebrospinal fluid (CSF), and different psychiatric disorder exhibit similar changes indicating a common underlying mechanism. LÄS MER

 4. 4. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 5. 5. Historielärares klassrumsbedömningar Innehåll och roll i ett historiedidaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Henrik Friberg; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Karl Gunnar Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; klassrumsobservation; klassrumsbedömningar; bedömning; historiska kunskaper; History; Historia;

  Sammanfattning : Assessment is a permanent part of history teaching, and the interest in assessment is highly current in the Swedish educational system. One aspect is formative assessment and feedback as a tool for learning; another aspect is that assessment tends to be more and more formalized. LÄS MER