Sökning: "Martin Rehn"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Martin Rehn.

 1. 1. Experimental Colonic Obstruction and Anastomotic Healing

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Martin Rehn; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstruction; anastomosis; colon; wound healing; matrix metalloproteinases; collagen; MMP inhibition;

  Sammanfattning : Colorectal cancer is one of the most common malignant diseases world-wide. Most patients can be diagnosed, staged and treated by surgery in an elective setting. However, about one fifth of the patients will have an emergency presentation and in most cases due to malignant obstruction of the left colon. LÄS MER

 2. 2. Aspects of memory and representation in cortical computation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin Rehn; Anders Lansner; Örjan Ekeberg; Peter Földiák; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cerebral cortex; neural networks; attractor memory; sequence learning; biological vision; generative models; serial order; computational neuroscience; dynamical synapses; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : Denna avhandling i datalogi föreslår modeller för hur vissa beräkningsmässiga uppgifter kan utföras av hjärnbarken. Utgångspunkten är dels kända fakta om hur en area i hjärnbarken är uppbyggd och fungerar, dels etablerade modellklasser inom beräkningsneurobiologi, såsom attraktorminnen och system för gles kodning. LÄS MER

 3. 3. Some computational aspects of attractor memory

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin Rehn; Anders Lansner; Magnus Borga; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; attractor memory; cerebral cortex; neural networks; Datalogi; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : In this thesis I present novel mechanisms for certain computational capabilities of the cerebral cortex, building on the established notion of attractor memory. A sparse binary coding network for generating efficient representation of sensory input is presented. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag säger! igen och igen om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER