Sökning: "Martin Linde-rahr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Linde-rahr.

  1. 1. Household Economics of Agriculture and Forestry in Rural Vietnam

    Författare :Martin Linde-Rahr; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; shadow wages; agricultural production; market failures; developing countries; efficiency in factor allocation; property;

    Sammanfattning : .... LÄS MER