Sökning: "Martin Hugo"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Martin Hugo.

 1. 1. Liv och lärande i gymnasieskolan : En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program

  Författare :Martin Hugo; Glenn Hultman; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Upper secondary school; Pupils; Teachers; Slow learners; Phenomenology; Education; Gymnasieskolan; Elever med ofullständiga betyg; Individuella programmet; Fenomenologi; Livsvärlden; Deltagande observation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå och beskriva sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans. Målet är att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. LÄS MER

 2. 2. Sport in youth detention : A “pedagogical” practice?

  Författare :Daniel Roe; Håkan Larsson; Martin Hugo; Rosie Meek; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport pedagogy; youth justice; youth detention; corrections; pedagogical tact; critical pedagogy; marginalized masculinity; ethnography; football; weightlifting; Sweden; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Sport can be an important part of life inside youth detention, often believed to contribute to the rehabilitation of youth. However, there has been little ethnographic research examining this phenomenon. LÄS MER