Sökning: "Martin Buber."

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Martin Buber..

 1. 1. Den mänskliga professionaliteten : En filosofisk undersökning av det autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Snellman Ingrid; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Philosophy of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionsfilosofi; authentic encounter; health; emotion; personhood; I-Thou-relation; I-It-relation; mutuality; Martin Buber.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religion; Martin Buber;

  Sammanfattning : The following study is based on observations made in practical medical and nursing care. A practical medical and nursing care problem is introduced, in which an imbalance is shown between the expectations on medical and nursing staff expressed by the patient and the fact that the medical and nursing staff has not had the opportunity to develop the ability to notice and meet the expectations of the patient. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

  Detta är en avhandling från Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå

  Författare :Christina Runquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Love; Phenomenology; Martin Buber; Religion; Meaning; Dialogue; Ordinary Language; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen "Dynamisk dialog: en analytisk och konstruktiv studie av den religiösa kommunikationens problem på grundval av Martin Bubers dialogfilosofi" studerar jag olika aspekter av Bubers modell för hur en människa meningsfullt kan kommunicera sin religiösa upplevelse till och med en annan människa. Min metod har både en begreppsanalytisk och en fenomenologisk sida. LÄS MER

 3. 3. Till-tal och an-svar En konstruktion av pedagogisk hållning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Lotta Jons; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Calling and Respons e ibility; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Martin Buber; paying heed; pedagogical attitude; pedagogical creed; philosophy of dialogue; philosophical conceptualization; philosophical construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to construct as philosophical conceptualization of pedagogical attitude. Founded on Martin Buber’s philosophy of dialogue, the construction suggested in the study takes on a normative character, thus understanding pedagogical attitude as a matter of pedagogical creed. LÄS MER

 4. 4. "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." : Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Ulrica Fritzson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09-08]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skuld försoning förövare; rehumanisering Martin Buber; religionsfilosofi Paul Ricoeur Emmanuel Lévinas; Pollsmoorfängelset Sydafrika; Pumla Gobodo-Madikizela; asymmetri; narrativitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The present study is a philosophical reflection on Martin Buber´s concept, Existential Guilt. To be able to atone existential guilt you must, according to Buber, acknowledge, identify and confess your guilt, if possible, in front of the one you have harmed. LÄS MER

 5. 5. Kärlekens möjlighet : Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Essunger; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; Literary creation; theological reflection; Mauriac; Ahlin; narratology; thematic methodology; human-divine relationships; freedom; transcendence; alienation; impersonal “love”; personal love; sexuality; experience; critique; reconciling love as attitude to life; creative silence; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis literary creation and theological reflection are studied thematically in three unique, but theologically connected novels by François Mauriac (1885–1970) and Lars Ahlin (1915–1997). At the same time more general questions are raised concerning the interaction between fiction and theology. LÄS MER