Sökning: "Martin Amsteus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Amsteus.

  1. 1. Managerial foresight and firm performance

    Författare :Martin Amsteus; Jon Aarum Andersen; Lars Bengtsson; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business administration; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Purpose – To specify what defines managerial foresight and to assess the association between managerial foresight and firm performanceMethodology/Approach – First, previous research was reviewed and foresight was defined. Second, an instrument for measuring managerial foresight was developed. LÄS MER