Sökning: "Marlene Wullt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marlene Wullt.

  1. 1. Clostridium difficile-associated diarrhoea - aspects of hospital epidemiology and treatment

    Detta är en avhandling från Marlene Wullt, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

    Författare :Marlene Wullt; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; peracety ions; Lactobacillus plantarum 299v; metronidazole; fusidic acid; PCR-ribotyping; Clostridium difficile-associated diarrhoea; AP-PCR; Infections; acidified nitrite;

    Sammanfattning : Clostridium difficile is a spore-forming bacterium that causes antibiotic-associated diarrhoea and is responsible for hospital outbreaks of diarrhoea. In the first study, 173 consecutive isolates of C. LÄS MER